SPROGKURSUS

FØLGENDE ER ET FORSØG PÅ AT SKABE ET HELT NYT SPROG, DER GERNE MÅ LÆRES OG STUDERES.

FØRSTE LEKTION BRINGES:

YÄLAPENÖ (SPROG)

He was: än ároi, She was: yn áru, he she it was: yok arok.

She will iöy zaruk, He will: yon zarak, he she it will: yön zarytka, she is: iaun ist, He is yön ost, he she it is: iaun ist.

ÿaun istója Mikkel Rasmussen. Mian áulo ïjö kjõlmãyt. Iã zittµn pá kólitók pa ritakµh. Michuna áulatõy rïjt beõyrim. Peter Clausen pa µuhra há mötim távíra tá móthrechtu.

Michun: mine, áulo: car, Kijölmãyt:broken kólitók: garage, Ritakýh<. waiting rïjt beõrim: beeing fixed, Tavira ta móthrechtu bringing the bill

ANDEN LEKTION

To by: taulokast, She bought: aun taulakÿt, He bought yön taulakat, he she bought: zu taukaut

Her name is: iaun isóy, his name is: yión izýj, he she it´s name is: yók isömät.

Iáu ísoay Alma, míjontok cµlawã. Mijan rýjkat sa hõjgim.Máijãcot rúcov. Ta víjra temõrnaszã. Trávij ays ãportyt.

Cúlawa: to be sad, Rúcot: wallet, hýjgem: stolen, Temornaza: policestation, police:temorjak, épórtyt: to have back, Trávíj: hopefully

TREDJE LEKTION:

To by: taulokast, She bought: aun taulakÿt, He bought: yön taulakat, it is bought: zu taukut

Ja táulãzãt tu táukõi. Gáulõ tautãzú lági võillãm. Ti vólgat ólle araa rámit ravíja zóllkot. Varijsã lo kijtov bákkµz yµz ti nöiztra.

Gaul: the baker where he is, Vólle theft (beeing careing), vólgat: uncareing thief, Olle: robbed, araa all the shop, Ramit: escaped, Ravijra zolkot: everything he took

FJERDE LEKTION:

Zãikot tautustra (to pay in the buzz)

Ti mona tãtuztµ cucot yõy váracõt ÿjtil, tau ij lottava zýt. Ta Ron Carlson zälle ijtyn tãmacµstra mãkárijt ãt ýz joyt ã tõw pl+azoy. Tiau mózdriã sý zããliãbádingá. Daµ zoll iij kÿjte vãllänrµz. Tij araa fälle.

Cucot: buzz ticket, Váracot: happy, ýjtil: so fare Zýt: happy, ýz: sorrynes, Taumacµstra: buzz, zããliabádingá: Torry.

Sãla ã zããliãbádingá stãj (on the city back torry), Tógirãk: traine trafic

Razen: something happens, Mariot kárµt: pronominon to dative, Máriot: to happen.

Sli á morïnut báli a tõgirak pa ãratõi mingõ bãldine. Ta rãsvo rijten ãryt:

Ronal Morly: Va rãzyn tõ vir? ãryt zãj rãkum. Zõiã mãkke ëij vãrákµn.

Ztãyttõ: m|ariõt kãrµt! Mãrõyvµh yãycõt. Ti mía rãr cút ãrycht.

Ronald Morly: rãnnën tµh ztãmpõy, racostãvani sõrácãt réinen zímpel á tós vijze. Bãrúk.

Ztãittõ: Vãrijks võij víjza ztõ mãyn hµzet batóka ãron zi hµttabatýk?

Morly: Hµttabãtýk nyk. Hµttabãták.

FEMTE LEKTION:

Trãmmãdúct (Railway station):

I trámmadãu ãu fijnãi. Tÿliã ãuvsíchted trámmãdããh rijãiky riaut µaicõv. Tã mãrijky vãraibait. mãíllãsyjt tãu moisla lãivikõ staumãt. Soiãu lijse mãiãu laukãt. Sãy mãlëmbõit élis.

Trammaduct: travel, auvsichted: single, rýkat:right seet, portraline: silence, zíriu to become, aasen: verry old person: vaiabarat zíhle: to sit down, tÿk: to be allright, mosle ane aunuzat: life goes on as it should, Maiarrucat: those left back on the seets, talisha vijkat: little bit lonely, tomolishau: to speak, mellëmböt: action, kállis: verry friendly.

SJETTE LEKTION:

 Tãmãcutõich kinämacãt kµ (there are no bridge at the end of the road)

Pãr trãmãcut a fallot tã tãcõmãy fãilo, tá i trãmãduch snille sãinus. Hãi kopallõt va hittet ut. Kë a fölli. Tu nãitikallat octon kÿlyt.

"kÿ hµsau sikkalõi no kÿsa, kau ë stoppõkalyt fã ytni ëlenizak"

"Ta kq ilënazylyt tautaq ällis. Kij ty ma állis."

"jäztafsllót das klokkete metra, kaul uh aztakal, time polai.

Jäztov: left, azkov: right, häkut: to stay or not to stay

Numbers: yt, ok, das, hÿte hälvon, äsk, akov, yjto, algon, vïle, mailon, ylton, agus, nessim, tokassite, livgul, sölit, sölitilvo, sölitokka, sölitdassen.

30: kalum, 40: óllom, 50: lagom, 60 ólgis, 70: lagyt, 80: ztráktum, 90 mäklum, 100: túz, 1000 töz

SYVENDE LEKTION

Pay so Linkahót Zirimïnam (a visit on the hospital)

Taivlati zinyt Johnson virra par linkahót ztällysatt sälly halaztïm mále. Ëlys tállin híavistyn ë zöhle. Zäll na ztahle ie innan hiánvistynhau sällamonstähkanstö, y innaun zjafähzyk ia fazit. Si zhíritnausyt tramaya. Jammaca topa, tau immos taumalinkahót tauvsy, ya ëni stavsahyt tak Bricornyjli aztuz. Pais linkahóta staia ólligamachtu.

Tãolyt sãlómitus sãilõn. Tãhyn sãelyn tizÿj hã hãcyt saiamãcalõvsët, zylla hoigon mãiãnzýjtafãlõv, tý zättafalõv, zijµnãiãsöt tãiãvásõyt vaiãnhÿtapolãik lãiã, vilka. Lãyan põ lïza zölan millëcht.

Ztällysatt: sloly descending, zälly: body temperature, hiavíztyn: lung, sällaumontzäkanstöh: sloly descending temperature.

 Launãstullisöy (on the country):

Mãyaconstullïsöy hãgus sãia äzy, mãyltã, kõyvu täykãyse, kãuluyt, kãu ráukãystãk sãyãukut tauluitístõv. Tãylãutuvãse ããsi layaumilãytyvát tã ma mãy ãullisat õy. Tiãy ma õylen sákit tö mãin sötãlälie zaakut. Saylillãparat sakrãkrise sëllin ãelëg aalle ãylotaah, tÿ a man söilãlit kqi. Köyãhãi ëlyn lãiãidõy kqulãch kq tã kqãiãy kÿle kqãdõich. Sály ãy toole ëlinãisi kqyõr laytun vïle, të miun lãystõi vãilo.

äzy: egg, mãytã: milk, kõyvu: meat tãyãkÿse: potatoes, kãuluyt: turnips, ráukáystãyk: karrots.

Taular kïsen tók rãeden (where dead people don´t go):

Aino ta árae tallingijãõy tÿllëinmen ÿsï jaõly állis tãlahµsa, zijmen nãari lãotãlyh. Illën han fãysen ëla hün õle ãllut lýra. Tãllun ãiyatõy ïse alu lïyt tãler ïmmostlyta hóllygahaf. Tyãlännum ãle motbïjët. Ãëtyllaup hállyõipetrau maialuttikoppolãt. Kïleëllëiny ille allup õylahup tullap jaasyt álle. Melëinajÿp alli fylle polainiz aale fijaiy pólak, tõ ë man fransen. Hälly man ällisalyt állifolak toila villisyläinen ösgyl jãlafulen ïsenhöyt laamabrusk. Ëlennilãsÿi öilen haalëniyja aalenfalk. Hïlyïlõy bãykók álisyt ãoilivëilynna hïïbusk vïjlen.

Vijlen: mildening, hïjbusk:desirabillity.

FØLGENDE ER ET FORSØG PÅ AT SKRIVE EN NOVELLE PÅ SPROGET.

ÃYATÓH VÍLLAUMEN YÕ HÃYÃPATÓK.

Än yõ kãytóh jäzlinnen ãytokávijsamat yã ë lïzen hýz tãumacut. Kq läyzen jããvazýtkavón áyze tõ kãinnen lähzöy. Yö tõ lãyãmoïnen ëly käsysätkyõ lëyevóz kaale ãyto kinnen lãye. Izvo kãyalipoták kïj húzák taale yï nei köytova. ¨Yz kãyte yõ tizzulãt bárák-zemo ay tÿzzelaun kõyte. "yë hýzzat mijan tvógú? Ayj falle nókvãy ãyã lóstavak tÿjle! lãij fízkom."   "Kõy saale vïznut. Ëyle kÿlavat sãu lãyãcuvãsõv, eiy sälle. Ijõ kãmmat."  "Yz vëindãysi. Kau lässimen. Ãyto kjõlmat."

Kãimattarázi kõy laumazýt kq uslavák töle ëliny vãyãkot zÿte. Ïzyt kãyãto hýzat k~i lõyamú kãyos ïze ia kõyta hýzziák. Tõy kóstãycat ysva ställy vólvás ijÿn yle alkuz stãyttin. Kõy lãyãtu bázák isõ ijaumat kãylakút tão lïvat. Kãytó lãyvïjte yõ littúnak hµsbátak õyle. ïstãk ÿte yz hälle zú tãkkën yt zálle dúk. Jävãystók källe ëly vãysen hµttók káále. Úz kímmastávko lïne jõystak kýttapúk. L~ey öysi kólle ¨vãgýt kálle dõsier. Ëy izvãyt kólle aut tók.

Kãysy ãytokãyk táália kÿte úttó kapak tõylaikust. iõ kÿjtebuk ia kÿze lau fällen tõyka út stallen tõykaput tók.

Mãyãtók kïle úttapak útze iö tollen ãyko tãylëni júz kãyto vágalit. Tývo lëyatöystar lãytõv ãyte kúhtãyãkov ¨vããse sãäle tõyke. Ãy lízzun kµh lãykotãk vólle.

 

Nyeste kommentarer

17.12 | 09:22

Jeg vil køb alcemilla vulgaris til slank